I love it here!

USA


NA DRUHÉ POLOLETÍ ŠK. R. 2017/18 NABÍZÍME SLEVU 20% Z KATALOGOVÉ CENY PRO ZBÝVAJÍCÍ POSLEDNÍ MÍSTO. Níže uvedená cena je již po odečtení slevy.

USA tvoří 50 států a District of Columbia s hlavním městem Washingtonem. V této multikulturní zemi, která je etnicky jednou z nejpestřejších na světě, žije přibližně 318 milionů obyvatel, což ji řadí podle lidnatosti na třetí místo na světě. Díky její velikosti a geografické rozmanitosti tu lze navštívit většinu podnebných pásem - od subarktického na Aljašce až po tropické na jižním cípu Floridy. Najdete tu vysoké hory, nížiny, stepi, prérie, savany i pouště. Příroda je ve Spojených Státech opravdu ohromující. Američané jsou si toho vědomi a o svých 58 národních parků se pečlivě se starají. Díky tomu, že naše partnerské organizace pořádají v průběhu roku několikadenní výlety pro zahraniční studenty, budete mít možnost se podívat na mnohá slavná místa.

Američané mají pověst pracovitých, soutěživých, velkorysých a vlastenecky založených lidí, kteří milují baseball, košíkovou a americký fotbal. Se zobecňováním ale musíme být opatrní. Nejlepší je, když se každý může přesvědčit, jak se věci opravdu mají, aby nepodléhal zavádějícím předsudkům. Jednotliví Američané jsou stejně různorodí jako Evropané, i když každý národ má samozřejmě svá specifika a některé převládající tendence plynoucí z výchovy a kultury. Ta v USA podporuje aktivitu ve společenském životě a hrdost na své „netřídní” smýšlení. Američané neuznávají předurčenost osudu v závislosti na prostředí nebo finanční zajištěnosti. Svůj „americký sen” si může splnit každý, ať pochází z jakýchkoli poměrů.

Střední škola v USA - High school

Do našeho programu jsou vybírány pouze ty střední školy, které mají dobré hodnocení a přátelskou atmosféru. Počet jejich studentů se může pohybovat od pár set až po několik tisíc. Výuka v jednotlivých státech začíná různě, většinou v průběhu srpna, ale někdy už koncem července nebo naopak začátkem září. Končí pak na přelomu května a června. Zahraniční studenti obvykle nastupují do 10. – 12. ročníku v závislosti na věku a školním prospěchu. Vyučování začíná mezi sedmou a osmou hodinou ranní, kdy se dbá na včasný příchod, a končí kolem třetí. Povinně (required) se studují americké dějiny, angličtina a obdoba naší občanské nauky. Kromě toho si budete moct vybrat z desítek volitelných (elective) předmětů podle svého zájmu. Celkem budete mít šest až sedm předmětů, které budete studovat každý den. S jejich výběrem vám pomůže školní poradce (counsellor) a budete si je moct změnit každých zhruba devět až deset týdnů. V Americe si tedy můžete sestavit i pro nás zcela neobvyklý učební plán, který bude zahrnovat třeba  předměty jako drama, žurnalistika nebo zdravá výživa!

Free time

Kromě běžné výuky nabízejí americké školy ještě spoustu odpoledních činností, na kterých se seznámíte s dalšími spolužáky. Můžete se věnovat různým druhům sportů, hrát ve školní kapele, psát do školního časopisu, navštěvovat kurzy fotografování nebo třeba chodit na hodiny řečnictví. Když se rozhodnete věnovat se některému ze sportů, budete se se svými spoluhráči nebo soupeři vídat téměř každé odpoledne a občas i o víkendech, kdy budete hrát zápasy. V souvislosti se sportem rozhodně zažijete amerického týmového ducha a zúčastníte se různých společenských akcí, jako je například „Homecoming”. Nejvíc se studenti ale vždycky těší na závěrečný slavnostní ples (Senior Prom).

Volba oblasti nebo konkrétního státu

Omezenému počtu zájemců můžeme za příplatek nabídnout volbu oblasti nebo státu. Máte-li o tuto volbu zájem, přihlašte se co nejdříve, protože nejatraktivnější státy jsou brzy obsazeny.

VÝLETY S INTO

Pět dní v New Yorku

into se může pochlubit nejdelším úvodním orientačním soustředěním před začátkem programu. Náš pětidenní pobyt dává záruku hodnotného času stráveného v New Yorku. První a poslední den bývají velice rušné kvůli dopravě na a z letiště, proto je velmi důležité mít tři plné dny k vychutnání toho, co New York nabízí.

Road Trip Coast2Coast

Úplně nově into nabízí i závěrečnou téměř třítýdenní exkurzi z východního na západní pobřeží po stopách objevitelů Ameriky– průkopníků, kteří se vydali do neznáma a často zažívali velká dobrodružství i krušné časy. Tento vzrušující výlet Coast2Coast se koná po skončení školy a je nabízen pouze studentům into. Při jeho závazné rezervaci již před odjezdem do USA poskytujeme slevu 13.000 Kč.

Trasa Coast2Coast

New York s tisícem lákadel – Philadelphia se slavným steakem Philly cheese - Washington DC s muzeem Smithsonian a Bílým domem a s cykloprojížďkou k tomu – Appalačské pohoří s túrami a úchvatnými výhledy -  Memphis, rodiště rokenrolu – Louisiana a New Orleans, kolébka jazzu – Texas a San Antonio s překrásnou procházkou kolem stejnojmenné řeky -  Arizona s Monument Valley s volitelnou projížďkou džípem po opravdovém divokém západě - Grand Canyon z ptačí perspektivy - Zion National ParkLas Vegas s projížďkou v limuzíně – okázalé Los Angeles pod kalifornským sluncem, samozřejmě Hollywood a Santa Monica. Návrat domů z losangelského letiště.

Speciální program

Jestli máte zájem o zvláště atraktivní lokalitu nebo byste z nějakého jiného důvodu chtěli v USA studovat na konkrétním místě, přihláste se do našeho exkluzívního programu s možností výběru státního školního obvodu či soukromé školy (většinou s náboženským zaměřením). Naši američtí partneři pro vás vybrali lákavé oblasti (Los Angeles, Santa Barbara, Orlando, Chicago, Las Vegas,...), které nabízejí vysoce kvalitní výuku, moderní technologické vybavení a mimořádně rozmanité možnosti kulturního i sportovního vyžití. Výhodou speciálního programu v USA je, že umožňuje i víceleté studium a získání středoškolského diplomu, který pak umožní hladké pokračování i na americké univerzitě.

Cena tohoto programu začíná zhruba na dvojnásobku ceny klasického programu, protože zahrnuje školné a odměnu hostitelské rodině, tj. odvíjí se od zvolené lokality či školy.

Preferovaný školní obvod si můžete vybrat ze sloupce vpravo, seznam soukromých škol vám na vyžádání zašleme. Speciální výběrový program je ideální pro zájemce, kteří mají konkrétní představu o destinaci, mají vyšší nároky či požadavek na malou třídu. Je vhodný i pro ty, kdo se rozhodli pro studium v USA na poslední chvíli, případně již nesplňují věkový limit či zatím nedosahují požadované úrovně znalosti angličtiny. Výhodou tohoto programu je rovněž možnost návštěvy rodičů.

Nabízíme též studium na několika vybraných internátních školách s vysokou kvalitou výuky. Za všechny lze uvést McDuffie school v atraktivní lokalitě Nové Anglie, která byla založena v roce 1890, všestranně připravuje studenty na další vysokoškolské studium, udržuje malé třídy (kolem 10ti studentů) a kromě akademických předmětů a mimoškolních kroužků nabízí i výuku angličtiny speciálně určenou pro zahraniční studenty.

Střední škola online!

Těm, kteří nechtějí opustit závětří domova, nabízíme skvělou alternativu - zcela jedinečný program amerického studia online! Franklin Virtual High School (FVHS) je akreditovaná soukromá škola s hodnocením A+, která se studuje výhradně po internetu a umožňuje i složení maturity. Ve Spojených státech ji už absolvovalo více než půl milionu studentů. Tuto školu je možné „navštěvovat” celý rok nebo jen několik měsíců. Mohou ji využít i studenti, kteří se připravují na klasický program zahraničního studia, dále ti, kteří jsou v něm již zapojeni a chtějí si rozšířit své znalosti, případně ti, kteří by si po návratu domů rádi dodělali americkou maturitu. S pomocí Franklinovy virtuální školy lze vystudovat americkou střední školu včetně závěrečné zkoušky, aniž by student opustil svou vlast. FVHS také nabízí přípravu na různé testy důležité pro přijetí na americké univerzity – SAT, ACT, ESL, a TOEFL - a tím zvýšení šance se na ně dostat.

Měsíc v Hollywoodu

 • Lákavější program je těžké si představit! Studium filmové tvorby na střední škole během jednoho letního měsíce v Hollywoodu, návštěva filmových studií a všeho, co s filmem souvisí. 
 • Kromě filmu též studium angličtiny a amerických dějin.
 • Ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí.
 • Organizované odpolední aktivity.
 • Nabídka mnoha odpoledních kroužků (navíc).
 • Spousta dalších příležitostí k zábavě a poučení.
 • 1. - 31. července.
 • Věk 14 - 17 let.
 • Cena 116.000 Kč včetně pojištění.
 • Dodatečné náklady: letenka, kapesné, případné dodatečné kroužky.
 • Velmi omezená kapacita.
 • Možnost prodloužení na pololetí či celý školní rok.

Ceny a termíny

jsou uvedeny v rámečku vpravo nahoře.

Cena zahrnuje
 • studium na střední škole v USA;
 • ubytování a stravu v hostitelské rodině;
 • zajištění letenky (cenu hradí student);
 • transfer z/na letiště v hostitelské zemi;
 • vstupní pohovor;
 • informační příručky pro studenty a rodiče;
 • přípravný seminář pro studenty s dárkem;
 • služby místního zástupce v hostitelské zemi i zástupce into v ČR po celou dobu pobytu;
 • 24 hodinovou telefonní službu (noční a víkendovou pouze v naléhavých případech);
 • závěrečný absolventský seminář po návratu;
 • osvědčení into Education o účasti v programu.

 

Cena nezahrnuje
 •  letenku do USA a zpět;
 • cestovní zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody se 100% krytím (bez spoluúčasti) s limitem 2.000.000 USD (cca 18.000/9.000 Kč);
 • čtyřdenní orientační soustředění v New Yorku
 • Road Trip Coast2Coast na závěr programu
 • dopravu na přípravný a absolventský seminář (v ČR);
 • kapesné;
 • výlety nabízené partnerskou organizací;
 • školní obědy;
 • ​nákup učebnic, třídní příspěvky, poplatky za zájmové kroužky a aktivity.

 

Orientační soustředění

Americký program začíná pětidenním orientačním soustředěním v New Yorku, které vám pomůže hladce vplout do nového života. Seznámíte se na něm s dalšími evropskými studenty, nasajete kulturu své hostitelské země a zvyknete si na jazyk, kterým se po dobu svého studijního pobytu budete dorozumívat.

První den vás uvítá „welcome BBQ” se studenty s celé Evropy. V následujících pěti dnech zajdete na Battery Park, Ellis Island, Ground Zero a do čínské čtvrti. Při okružní cestě po New York City vystoupáte na Empire State Building, okouknete Wall Street a Rockefeller Center a vyjedete si na lodi k Soše Svobody. A samozřejmě si nenecháte ujít rozsáhlý Central Park a legendární Times Square! Po skončení soustředění vás vedoucí dopraví opět na letiště, odkud konečně vyrazíte ke své hostitelské rodině.

Dopisy studentů

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.