Švýcarsko


Když se řekne Švýcarsko, představíme si nejspíš krásné zelené kopce a lyžování v úžasných Alpách. A není to představa zavádějící - Švýcarsko má díky své hornatosti největší průměrnou nadmořskou výšku v Evropě. Dělí se na 26 kantonů, které mají podobnou samostatnost jako spolkové země v Německu. Ve Švýcarsku žije kolem osmi milionů lidí, přičemž pětinu z nich tvoří přistěhovalci, většinou z Evropské unie. Na úřadech se mohou oficiálně domlouvat čtyřmi úředními jazyky, to ale neznamená, že je každý Švýcar ovládá všechny. Většina hovoří německy, 22% francouzsky a 7,5% italsky. Rétorománštinou mluví jen půl procenta obyvatel.

Střední škola ve Švýcarsku - Gymnasium

I když je švýcarský školský systém jednotný, zvláštní ustanovení se mohou lišit podle kantonů. Zahraniční studenti chodí na „Gymnasium”, kde jsou většinou zařazeni do 10. nebo 11. ročníku podle znalosti jazyka. Povinně studují matematiku, němčinu, dějepis, biologii a zeměpis, celkem pak mají asi 10 – 12 předmětů. Školní rok začíná obvykle v polovině srpna a končí začátkem července. Vyučování probíhá zhruba od 8mi do 16.30ti hodin s polední přestávkou od 12ti do 14ti, kdy jde většina studentů domů na oběd. Studijní pobyty nabízíme pouze v německé části Švýcarska. Uchazeči musejí být připraveni na to, že se budou tak trochu učit dva jazyky - spisovnou němčinu (Hochdeutsch) a švýcarský dialekt.

Ceny a termíny

jsou uvedeny v rámečku vpravo nahoře.

Cena zahrnuje
 • studium na střední škole ve Švýcarsku;
 • ubytování a stravu v hostitelské rodině;
 • zajištění letenky;
 • transfer z/na letiště ve Švýcarsku;
 • vstupní pohovor;
 • informační příručky pro studenty a rodiče;
 • přípravný seminář pro studenty s dárkem;
 • služby místního zástupce v hostitelské zemi i zástupce into v ČR po celou dobu pobytu;
 • 24 hodinovou telefonní službu (noční a víkendovou pouze v naléhavých případech);
 • absolventské setkání po návratu;
 • osvědčení into Education o účasti v programu;
Cena nezahrnuje
 • letenku do Švýcarska a zpět;
 • úvodní čtyřtýdenní kurz němčiny
 • dopravu na přípravný a absolventský seminář (v ČR);
 • cestovní připojištění k EHIC (Evropský průkaz pojištěnce);
 • kapesné;
 • školní obědy;
 • učebnice, třídní příspěvky, poplatky za zájmové kroužky a aktivity;

Dopisy studentů

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.