High School +420-603 478 834

Příprava na odjezd

Zúčastnit se zahraničního studijního programu, anglicky nazývaného „student exchange“, znamená odjet na několik měsíců až celý školní rok do zahraničí, studovat tam na běžné střední škole s místními vrstevníky a bydlet v hostitelské rodině. Je to velmi obohacující, ale i náročná zkušenost, na kterou je dobré se co nejlépe připravit.

Předpoklady

Pro účast v našem programu je potřeba, abyste splnili tyto podmínky: v den odjezdu vám musí být alespoň 15 a méně než 19 let. Jazyk zvolené hostitelské země byste měli studovat už nejméně dva roky a ovládat jej aspoň na základní konverzační úrovni (jsou i výjimky, jak se dočtete u některých zemí v tomto katalogu). Celkový průměr vašich známek na posledním vysvědčení by neměl být vyšší než 3 stejně jako známka z jazyka hostitelské země. Měli byste být celkově zdraví, vyrovnaní a schopni i ochotni přizpůsobit se životu v cizí zemi. Také byste měli být do značné míry samostatní, abyste dokázali obstát v náročnějších situacích, než jaké byste řešili v závětří domova. Ale nejdůležitější je vaše rozhodnutí to zkusit a předsevzetí se do nového prostředí za každou cenu začlenit.

Vstupní pohovor

Projevíte-li o náš program zájem, pozveme vás nejdřív ke vstupnímu pohovoru za účasti alespoň jednoho z vašich rodičů nebo zákonných zástupců. Chceme poznat vaše pohnutky a očekávání, seznámit vás se vším, co účast v programu obnáší, zodpovědět všechny vaše otázky a také zjistit, zda je zvolený program pro vás vhodný. Pohovor je veden převážně česky, ale částečně také v jazyce hostitelské země, do níž se chystáte. Na konci schůzky vám předáme brožurku, která shrnuje všechny nejdůležitější informace, a vysvětlíme vám, jak podat závaznou žádost o účast v programu.

Přípravný seminář

Dva až tři měsíce před plánovaným odjezdem se zúčastníte povinného přípravného semináře (pre-departure seminar). Na něm se dozvíte další podrobnosti o programu, o našich pravidlech a zásadách, jakož i o tom, jak se v hostitelské zemi co nejlépe začlenit. Budeme si povídat a názorně vysvětlovat, ale také hrát hry, abyste si mohli předem prožít vzorek toho, s čím se pravděpodobně v cizině setkáte. Na seminář zveme i absolventy našich programů, kterých se budete moct zeptat na všechno, co vás zajímá.

Orientační soustředění

V mnoha hostitelských zemích nabízíme na začátku programu několikadenní orientační soustředění, které vám pomůže hladce vplout do nového života. Seznámíte se na něm s dalšími evropskými studenty, nasajete kulturu své hostitelské země a zvyknete si na jazyk, kterým se po dobu svého studijního pobytu budete dorozumívat. Soustředění se konají už v deseti městech: v Aucklandu, Dublinu, Londýně, Madridu, New Yorku, Paříži, Rosariu, Římě, Sydney a Torontu. Na letišti vás vyzvednou vedoucí soustředění, kteří často sami byli kdysi zahraničními studenty. Po několika dnech vstřebávání informací, obhlížení památek a ochutnávání místních specialit vás dopraví opět na letiště či nádraží, odkud konečně vyrazíte ke své hostitelské rodině. 

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.