Příprava na odjezd

Zúčastnit se zahraničního studijního programu, anglicky nazývaného „student exchange“, znamená odjet na několik měsíců až celý školní rok do zahraničí, studovat tam na běžné střední škole s místními vrstevníky a bydlet v hostitelské rodině. Je to velmi obohacující, ale i náročná zkušenost, na kterou je dobré se co nejlépe připravit.

Předpoklady

Pro účast v našem programu je potřeba, abyste splnili tyto podmínky: v den odjezdu vám musí být alespoň 15 a méně než 19 let. Jazyk zvolené hostitelské země byste měli studovat už nejméně dva roky a ovládat jej aspoň na základní konverzační úrovni (jsou i výjimky, jak se dočtete u některých zemí v tomto katalogu). Celkový průměr vašich známek na posledním vysvědčení by neměl být vyšší než 3 stejně jako známka z jazyka hostitelské země. Měli byste být celkově zdraví, vyrovnaní a schopni i ochotni přizpůsobit se životu v cizí zemi. Také byste měli být do značné míry samostatní, abyste dokázali obstát v náročnějších situacích, než jaké byste řešili v závětří domova. Ale nejdůležitější je vaše rozhodnutí to zkusit a předsevzetí se do nového prostředí za každou cenu začlenit.

Vstupní pohovor

Projevíte-li o náš program zájem, pozveme vás nejdřív ke vstupnímu pohovoru za účasti alespoň jednoho z vašich rodičů nebo zákonných zástupců. Chceme poznat vaše pohnutky a očekávání, seznámit vás se vším, co účast v programu obnáší, zodpovědět všechny vaše otázky a také zjistit, zda je zvolený program pro vás vhodný. Pohovor je veden převážně česky, ale částečně také v jazyce hostitelské země, do níž se chystáte. Na konci schůzky vám předáme brožurku, která shrnuje všechny nejdůležitější informace, a vysvětlíme vám, jak podat závaznou žádost o účast v programu.

Přípravný seminář

Dva až tři měsíce před plánovaným odjezdem se zúčastníte povinného přípravného semináře (pre-departure seminar). Na něm se dozvíte další podrobnosti o programu, o našich pravidlech a zásadách, jakož i o tom, jak se v hostitelské zemi co nejlépe začlenit. Budeme si povídat a názorně vysvětlovat, ale také hrát hry, abyste si mohli předem prožít vzorek toho, s čím se pravděpodobně v cizině setkáte. Na seminář zveme i absolventy našich programů, kterých se budete moct zeptat na všechno, co vás zajímá.

Orientační soustředění

V mnoha hostitelských zemích nabízíme na začátku programu několikadenní orientační soustředění, které vám pomůže hladce vplout do nového života. Seznámíte se na něm s dalšími evropskými studenty, nasajete kulturu své hostitelské země a zvyknete si na jazyk, kterým se po dobu svého studijního pobytu budete dorozumívat. Soustředění se konají už v deseti městech: v Aucklandu, Dublinu, Londýně, Madridu, New Yorku, Paříži, Rosariu, Římě, Sydney a Torontu. Na letišti vás vyzvednou vedoucí soustředění, kteří často sami byli kdysi zahraničními studenty. Po několika dnech vstřebávání informací, obhlížení památek a ochutnávání místních specialit vás dopraví opět na letiště či nádraží, odkud konečně vyrazíte ke své hostitelské rodině. 

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.