Obecné podmínky

Zařazení do programu

Kdo má zájem o studijní program into Education, měl by nejdřív vyplnit předběžnou přihlášku na naší webové stránce a kliknutím ji odeslat. Je také možné vyplnit papírovou přihlášku na poslední straně tištěného katalogu a zaslat ji poštou, ale preferujeme přihlášku online. Na její zaslání odpovíme a sjednáme si s vámi termín vstupního pohovoru, na němž si budeme podrobněji povídat o programu a také trochu mluvit jazykem budoucí hostitelské země. Pohovor je nezávazný a když bude uspokojivý pro obě strany, přikročí se k vyplnění závazné žádosti do termínu uvedeného u každé země nebo dle našich pokynů. Když se termín nestihne, hrozí platba zpozdného, které účtují zahraniční partnerské organizace nebo nepřijetí do programu. Závazná žádost o studijní program je obsáhlý dotazník, který kromě uchazeče vyplňují i rodiče, škola a lékař. Jeho součástí jsou také fotografie s komentářem a osobní dopisy hostitelské rodině. Každou kolonku v žádosti je potřeba vyplnit, jinak se proces vyhledávání hostitelské rodiny zpomaluje a může dojít i k vyřazení uchazeče zahraničním partnerem.

Lhůty pro odevzdání závazné žádosti

Termíny jsou uvedeny u každého programu. Předběžnou přihlášku je proto potřeba podat alespoň měsíc před toutou lhůtou, aby byl čas na sjednání pohovoru a pečlivé vyplění žádosti.

USA, Kanada a Evropa:

- polovina března u programů od srpna
- polovina září u programů od ledna.

Austrálie a Nový Zéland:

- polovina ledna u programu od července
- konec července u programu od února

Argentina a Kostarika:

- konec března u programu od července
- konec září u programu od února

Obecně platí, že je nejlepší se přihlásit nejméně půl roku před předpokládaným odjezdem. Někdy se stane, že náš zahraniční partner lhůtu pro odevzdání žádosti prodlouží. Na tuto možnost se u nás informujte.

Pojištění

Cestovní zdravotní a úrazové pojištění, jakož i pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám je povinné pro všechny programy po celou dobu pobytu. V ceně našich zaoceánských programů je zahrnuto kvalitní pojištění, které je speciálně nastaveno pro zahraniční studenty. Pro studijní pobyty v evropských zemích si musí každý student opatřit Evropský průkaz zdravotního pojištění a sjednat si cestovní připojištění zahrnující spoluúčast pacienta a odpovědnost za škody.

Pravidla chování a smlouva

Účastníci a jejich rodiče/zákonní zástupci budou požádáni, aby podepsali Pravidla chování v programu, která jsou součástí žádosti o studijní pobyt, a smlouvu s into Education. Od účastníků očekáváme, že budou dodržovat zákony země svého pobytu, respektovat pravidla into Education, zahraničních partnerských organizací i své školy a přizpůsobí se zásadám soužití ve své hostitelské rodině. Pokud účastník tato pravidla poruší, riskuje vyloučení z programu. V případě porušení zákona je vyloučení z programu bezpodmínečné.

Několik základních pravidel pro představu:

• Studijní program je nekuřácký a v jeho průběhu platí zákaz konzumace alkoholu.
• Hostitelská rodina si vybere svého studenta, nikoli on/a ji. Student musí vynaložit úsilí na to, aby se s rodinou spřátelil a sžil. Kdyby došlo k zásadním neshodám, je možné rodinu změnit, pokud student neporuší pravidla programu.
• Studenti musejí chodit řádně a včas do školy a plnit všechny zadané úlohy. V opačném případě je škola může vyloučit, což zároveň znamená i vyloučení z programu.
• Návštěvy rodičů v průběhu programu jsou krajně nežádoucí a často nejsou ani povoleny. Mohou narušit vztah studenta a hostitelské rodiny. Nová rodina se v takovém případě nehledá.

Vízum

Pro studium ve všech námi nabízených zaoceánských zemích je potřeba obdržet studijní vízum. Účastníkům přijatým do těchto programů zašleme podklady pro vízovou žádost a doporučení k jejímu vyplnění. Na příslušném velvyslanectví či konzulátu pak účastníci o vízum sami požádají a zaplatí příslušné poplatky. Je-li vyžadován osobní pohovor, musejí se studenti mladší 18ti let na velvyslanectví dostavit s jedním z rodičů/zákonných zástupců.

Přípravný seminář

Pro odjíždějící studenty pořádáme celodenní přípravný seminář, který je povinný. Na něm poskytujeme praktické a organizační informace a hravou formou studenty připravujeme na kulturní šok, seznamujeme je s problematikou „kulturních rozdílů“, jakož i s charakterem a pravidly programu. Semináře se účastní i absolventi našich programů z minulých let, kteří odjíždějícím studentům předají cenné zkušenosti z první ruky. Domů si studenti ze semináře odnesou tištěný informační materiál včetně brožury pro rodiče/zákonné zástupce, která shrnuje vše podstatné týkající se zahraničního studijního pobytu.

Cesta do země studijního pobytu

Účastníci cestují do země studijního pobytu individuálně nebo ve skupinkách v závislosti na destinaci a počtu účastníků konkrétního programu. Datum odjezdu závisí na plánovaném zahájení školní výuky v dané zemi, na dohodě s hostitelskou rodinou a případně na době konání orientačního soustředění. Ke svým hostitelským rodinám by měli účastníci dorazit několik dní před zahájením školní výuky.

Platební podmínky

Platba za studijní program se uskutečňuje ve čtyřech splátkách:

1. splátka: 30% ceny programu do týdne po písemném potvrzení into Education o zařazení uchazeče do programu;
2. splátka: 30% ceny programu do šesti týdnů po zařazení do programu;
3. splátka: 20% ceny programu do týdne po umístění účastníka v hostitelské rodině, nejpozději však dva měsíce před odjezdem;
4. splátka: 20% ceny programu nejpozději jeden měsíc před odjezdem.

Stornopoplatky

Účastník může svou účast v programu kdykoli před odjezdem zrušit, a to písemnou formou. V tom případě se na něj vztahují stornopoplatky v závislosti na tom, kdy svou účast zrušil:

a) 20 % ceny programu po písemném potvrzení o zařazení účastníka do programu;
b) 30% ceny programu po umístění účastníka v hostitelské rodině.

into Education nabízí uzavření pojištění proti těmto poplatkům. Podrobnosti vám sdělíme při vstupním pohovoru.

Cena programu zahrnuje

• studium na střední škole v hostitelské zemi;
• ubytování a stravu v hostitelské rodině;
• cestovní zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody (u zámořských programů);
• vstupní pohovor;
• informační příručky pro studenty a rodiče;
• povinný přípravný seminář s dárkem pro studenty;
• podklady a doporučení pro vystavení víza;
• orientační soustředění, pokud je součástí programu;
• služby koordinátora v hostitelské zemi i zástupce into v České republice po celou dobu pobytu;
• 24 hodinovou telefonní službu (noční a víkendovou pouze v naléhavých případech);
• osvědčení into Education o absolvování programu;
• víkendové setkání čerstvých absolventů programu.

Cena programu nezahrnuje:

• letenku či jízdenku do místa pobytu a zpět;
• cestovné na přípravný a absolventský seminář v České republice;
• kapesné na osobní výdaje;
• případné výlety v zemi pobytu nabízené partnerskou organizací;
• vízové poplatky;
• školní uniformu (je-li požadována), nákup učebnic, obědy ve školní jídelně, třídní příspěvky, poplatky za zájmové kroužky a aktivity.

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.