Jak na to

Přihlášení

Máte-li zájem o účast v našem programu a splňujete základní podmínky (věk 15 - 18 let včetně, konverzační znalost jazyka, alespoň průměrné známky, dobrý zdravotní stav bez těžkých alergií a vyrovnaná povaha), vyplňte nejdřív předběžnou přihlášku na této webové stránce nebo na poslední straně našeho katalogu a pošlete nám e-mailem nebo poštou kopii svého posledního ukončeného vysvědčení.  Na vaši přihlášku odpovíme a domluvíme si s vámi a alespoň s jedním z vašich rodičů (zákonných zástupců) termín osobního pohovoru.

Přijetí

Po absolvování úspěšného osobního pohovoru a vyplnění závazné přihlášky můžete být přijati do našeho programu. Vaše materiály zašleme našim partnerským organizacím a spolupracovníkům v zahraničí, kteří mají ohledně vašeho přijetí poslední slovo. Rozhodnou-li kladně, začnou pro vás hned vyhledávat vhodnou hostitelskou rodinu a vyjednávat zápis na střední školu.

Čekací doba

Proces vyhledávání vhodné hostitelské rodiny a střední školy může trvat až několik měsíců, takže po tuto dobu musíte být trpěliví. Na svůj pobyt se ale můžete už začít připravovat intenzívním studiem jazyka a zjišťováním informací o zvolené zemi.

Spolehliví partneři

into spolupracuje v zahraničí pouze se spolehlivými a dlouholetou spoluprací ověřenými partnerskými organizacemi, které mají bohaté zkušeností se vzdělávacími programy. Kromě hostitelské rodiny a zápisu do školy pro vás také zajišťují koordinátora, který vám bude k dispozici po celou dobu pobytu v zahraničí. Naši partneři někdy pro zpestření programu organizují i krátkodobé výlety, jejichž cena však není zahrnuta v ceně programu.

Umístění

Až si vás vaše hostitelská rodina vybere mezi ostatními účastníky a v blízkosti jejího bydliště se podaří zajistit vám místo na škole, ihned vám to oznámíme. Nyní se můžete opravdu chystat k odjezdu!

Vízum

Pro studijní pobyt v některých námi nabízených zemích je potřeba si opatřit vízum. Zhruba dva měsíce před odjezdem vám zašleme podklady k žádosti o vízum, kterou podáte na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví. Nezapomeňte si zkontrolovat, jestli máte pas s platností ještě šest měsíců po předpokládaném skončení pobytu – jinak vízum nedostanete!

Informace

V době mezi přijetím do programu a vlastním odjezdem od nás budete průběžně dostávat informace týkající se vašeho studijního pobytu. Nejvíc se ale dozvíte na přípravném semináři, kde se prostřednictvím dynamických divadelních scének a skupinových her připravíte na kulturní šok, kterému se v cizině pravděpodobně nevyhnete. Semináře se účastní i naši absolventi, od nichž získáte informace přímo z první ruky. Po semináři se budete cítit daleko klidnější a připravenější na zvládání každodenních situací ve vám dosud neznámé společnosti, na kterou se už budete jen těšit.

Doba studijního pobytu

V průběhu vašeho studijního pobytu v zahraničí o vás bude nejvíc pečovat hostitelská rodina, ve škole pak studijní poradce, a všechny případné potíže vám pomůže vyřešit místní zástupce naší partnerské organizace – tzv. koordinátor. Ten vám dokáže nejlépe a nejrychleji poradit, jak dobře vycházet s hostitelskou rodinou a jak se chovat v kulturně odlišném prostředí.   Ale samozřejmě se můžete vždy obrátit na nás - víme, že sžívání se s novou společností není vždy jednoduché a jsme tu pro vás, abychom vám pomohli!

Pojištění

Po dobu studia v mimoevropských zemích pro vás zařídíme kvalitní cestovní zdravotní a úrazové pojištění, které zahrnuje i pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

Kapesné

Každý účastník našeho programu si musí zajistit přísun pravidelného kapesného během svého pobytu. To by mělo činit zhruba 250 $ měsíčně. Z těchto peněz budou hrazeny například obědy ve škole, učební pomůcky, hygienické potřeby či poplatek za školní autobus.

Returnees – absolventi

Po návratu domů z vás budou jiní lidé! Budete znát mentalitu jiného národa a budete vědět, že věci mohou fungovat i jinak, než jak jste byli zvyklí. Budete schopni pružněji reagovat na změny ve svém životě i ve společnosti a budete daleko samostatnější. Pochopitelně budete také plni dojmů, o které se budete chtít podělit s někým, kdo má podobnou zkušenost. K tomu budete mít příležitost na setkání absolventů našich programů, které pořádáme každoročně na začátku nového školního roku. Budete-li chtít, můžete s absolventy zůstat v kontaktu i nadále nebo se účastnit i mezinárodních setkání absolventů z ostatních evropských zemí, kde má into svá zastoupení a dozvědět se, jak oni zvládali svůj pobyt a jak vnímali rozdíly mezi svou a hostitelskou kulturou.

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.