Speciální programy

Jestli máte zájem o vysoce kvalitní školu, zvláště atraktivní lokalitu nebo byste z nějakého jiného důvodu chtěli studovat na konkrétním místě, věnovat se určitému sportu nebo se zapsat do uměleckého či jiného vybraného kroužku, přihláste se do našeho exkluzívního programu! Tam máte možnost si zvolit buď státní školní obvod nebo přímo jednotlivou školu, a to jak státní, tak soukromou. Nabízené školy, pečlivě vybrané našimi zahraničními partnery, mají výuku na vysoké úrovni, velice kvalitní vybavení a mimořádně širokou nabídku sportovního, uměleckého a intelektuálního vyžití v kroužcích - klubech. Speciální program nabízíme v USA, Kanadě a na Novém Zélandu. Cena tohoto programu začíná zhruba na dvojnásobku ceny klasického programu a odvíjí se od zvolené lokality či školy. Kromě položek společných s klasickým programem zahrnuje tato cena i školné a odměnu hostitelské rodině. V některých zemích je možné i vyjádřit preference ohledně složení hostitelské rodiny.

V USA nabízíme kromě ubytování v hostitelských rodinách též internátní pobyty na tzv. boarding schools. Společného ubytování studentů není třeba se bát - v americké „boarding school“ je o studenty velmi dobře posataráno. Bydlí ve dvou až třílůžkových pokojích a o všem, co je trápí, se mohou poradit s učiteli, kteří rovněž bydlí v areálu školy (campus). Mladí lidé ve školních areálech studují, sportují, rozvíjejí svůj talent a bystří svůj intelekt se spolužáky. K tomu mají k dispozici spoustu společných prostor jako jsou hřiště, knihovny, studovny, jídelny či zákoutí zahrad.

V USA se jedná o lákavé oblasti jako např. Los Angeles, Santa Barbara, Orlando, Chicago či Las Vegas. Soukromé školy mají většinou náboženské zaměření a náročné učební osnovy. Výhodou speciálního programu v USA je, že tam můžete studovat i více let a získat středoškolský diplom, a případně pak pokračovat i na vysoké škole.

Speciální programy mají mnoho dalších výhod, jako například možnost návštěvy rodičů.

Seznam všech škol s aktuálními cenami vám rádi zašleme na vyžádání.

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.