Španělsko


NA DRUHÉ POLOLETÍ ŠK. R. 2017/18 NABÍZÍME SLEVU 15% Z KATALOGOVÉ CENY. Níže uvedená cena je již po odečtení slevy. 

Španělsko je moderní zemí, ve které se mísí bohatá historická tradice s nejnovějšími kulturními vlivy. Ve Španělsku se většinou mluví kastilštinou, která je základem spisovné španělštiny, ale můžete se tu setkat i s jinými jazyky - například s katalánštinou, baskičtinou či galicijštinou. V našich hostitelských rodinách i v nabízených školách se hovoří kastilsky.

Španělsko má kolem 48 miliónů obyvatel různých historických národností. Největší část tvoří Kastilci, ale možná se seznámíte i s Katalánci, Galicijci nebo Basky. Navázání kontaktů a získání nových přátel bude pro vás ve Španělsku díky otevřenosti a srdečnosti zdejších lidí hračkou. Den má ve Španělsku jiný rytmus než u nás; těžiště života je díky teplému podnebí přesunuto do večerních hodin, takže rodiny usedají k večeři zpravidla až po 21. hodině. V některých oblastech je pak španělská siesta (několikahodinový odpočinek po obědě) stále ještě pevnou součástí denního rozvrhu. Podstatná část života Španělů se odehrává venku – v parcích, na náměstích a v ulicích. Lidé se často a rádi scházejí, aby si popovídali, pojedli svá oblíbená „tapas“ a třeba si i společně zazpívali.

Střední škola ve Španělsku - Colegio

Systém základního a středního školství je ve Španělsku rozdělen do tří stupňů. Základní stupeň zahrnuje 1. až 6. třídu, druhý stupeň tvoří čtyři roky navazující školy (E.S.O.) a třetím stupněm je dvouletý „Bachillerato“ pro studenty ve věku 16 – 18 let. V těchto ročnících se španělští studenti již začínají specializovat. Mohou si vybrat zaměření přírodovědné, humanitní, společenskovědní, technické nebo umělecké. V rámci tohoto zaměření pak obvykle studují devět předmětů, z nichž většina je povinná. Typický školní den začíná v 8:30 a končí ve 14:30. Polední pauza bývá mezi půl dvanáctou a půl jednou, kdy studenti chodí domů na oběd. Školní rok je rozdělen na trimestry a trvá zhruba od poloviny září do poloviny června. O Vánocích je přerušen desetidenními prázdninami, o Velikonocích pak týdenními. Známkování je pro nás neobvyklé – můžete dostat známky od jedničky až po desítku, respektive naopak!

Tiempo libre

Nejvíc asi ve Španělsku láká samozřejmě fotbal, který tu má dlouhou tradici a k jehož hraní tu budete mít spoustu příležitostí. K dalším oblíbeným sportům patří basketbal, tenis a cyklistika. Jestli vás ale láká spíš tanec a umění, rozhodně vyzkoušejte španělské flamenco nebo technicky bravurní flamenkovou hru na kytaru.

Ceny a termíny

jsou uvedeny v rámečku vpravo nahoře.

Cena zahrnuje
 • studium na střední škole ve Španělsku;
 • ubytování a stravu v hostitelské rodině;
 • osmidenní orientační soustředění poblíž Madridu;
 • zajištění letenky;
 • transfer z/na letiště v hostitelské zemi;
 • vstupní pohovor;
 • informační příručky pro studenty a rodiče;
 • přípravný seminář pro studenty s dárkem;
 • služby místního zástupce v hostitelské zemi i zástupce into v České republice po celou dobu pobytu;
 • 24 hodinovou telefonní službu (noční a víkendovou pouze v naléhavých případech);
 • absolventské setkání po návratu;
 • osvědčení into Education o účasti v programu.
Cena nezahrnuje
 • letenku do Španělska a zpět;
 • dopravu na přípravný a absolventský seminář (v ČR);
 • cestovní připojištění k EHIC (Evropský průkaz pojištěnce);
 • kapesné;
 • výlety nabízené partnerskou organizací;
 • školní obědy;
 • učebnice, třídní příspěvky, poplatky za zájmové kroužky a aktivity;
 • ​školní stejnokroj  (je-li požadován).

Orientační soustředění

Španělský program začíná osmidenním orientačním soustředěním v Madridu, které vám pomůže hladce vplout do nového života. Seznámíte se na něm s dalšími evropskými studenty, nasajete kulturu své hostitelské země a zvyknete si na jazyk, kterým se po dobu svého studijního pobytu budete dorozumívat.

Soustředění v Madridu zahrnuje i každodenní lekce španělštiny a přednášky o španělské společnosti a kultuře. Po nich budete mít spoustu času si prohlédnout historické centrum Madridu (Královský palác, Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza Mayor), nakoupit si na Gran Vía, ochutnat „tapas“ nebo si zasportovat. Večery budou věnovány španělskému umění – např. hudbě nebo tanci flamenco.

Dopisy studentů

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.