Hostitelská rodina

Hostitelská rodina

Většina z vás asi sní o hostitelské rodině se dvěma dětmi vašeho věku, případně ještě se psem či kočkou. Takové rodiny samozřejmě existují, ale nejsou jediné, kdo vás mohou laskavě přijmout a dobře se o vás postarat. Jsou také manželské páry, jejichž děti již z domova odešly nebo jež děti vůbec nemají, ale i s nimi (a možná právě s nimi) můžete navázat hezký vztah. Upřímnost a vstřícnost jsou klíčem k tomu, abyste se ve své hostitelské rodině cítili jako doma. Hostitelské rodiny jsou našimi partnery pečlivě vybírány a za ideální jsou považovány takové, které jsou schopné porozumět vašim pocitům a potřebám a u kterých se můžete cítit dobře nezávisle na tom, kolik mají členů. 

Největší část hostitelských rodin žije v malých městech, menšina pak na předměstí větších měst nebo na venkově. Ve svém novém bydlišti si s pomocí své hostitelské rodiny rychle uděláte známé a najdete lidi, kteří jsou otevření a zajímají se o vás. Ti budou také ochotni nechat vás nahlédnout do svého života, abyste poznali jejich zvyky a životní styl.

Hostitelská rodina je důležitou základnou pro to, aby se váš studijní pobyt vydařil. Její členové vás nebudou vnímat jako hosta, ale jako svého dalšího člena, kterého přizvou ke všem rodinným aktivitám. K tomu, abyste si dobře rozuměli, musíte ale samozřejmě přispět i vy. Svou otevřeností, zájmem o jejich život a schopností se přizpůsobit jejich zvyklostem. Studenti se často obávají toho, že rodina nesplní jejich očekávání. Jsou ale oni vždy schopni splnit očekávání své hostitelské rodiny? Vzájemná vstřícnost, ohleduplnost a úcta jsou předpokladem pro dobré soužití. Možná se vám některé zvyklosti vaší rodiny budou ze začátku zdát zvláštní. Když je ale přijmete jako nová pravidla hry, brzy se se svou rodinou hladce sžijete. 

K ubytování zahraničního studenta vedou hostitelskou rodinu obvykle velmi idealistické pohnutky. Její členové jsou hrdi na svou zemi a chtějí, aby se o ní něco dozvěděli i mladí lidé ze vzdálených končin. Jsou otevření a chtějí se podělit o svůj každodenní život s ostatními. Kromě toho jsou i zvědaví a rádi se seznámí s lidmi z odlišného kulturního prostředí. Hostitelské rodiny z USA, Argentiny, Brazílie, Francie, Itálie a Německa dokonce nedostávají za přijetí studenta žádnou odměnu. Obvyklá je v Austrálii a na Novém Zélandě, v Kanadě, v Irsku, ve Španělsku, ve Švýcarsku a ve Velké Británii.

I hostitelská rodina musí o zařazení do programu požádat. Po obdržení její žádosti ji navštíví pracovník naší partnerské organizace a zjistí o ní na místě vše potřebné. Pro účast v programu je rodina schválena teprve po pečlivém prošetření její motivace a podmínek, které může zahraničnímu studentovi nabídnout. Rodiny jsou vybírány bez ohledu na povolání, náboženské založení či barvu pleti. Hlavním kritériem je jejich srdečnost a otevřenost a schopnost zajistit studentovi vhodné zázemí, jakož i komunikace výhradně v jazyce hostitelské země. Poté, co je prověřena, jí pracovníci naší partnerské organizace nabídnou několik studentských žádostí, z nichž si může vybrat takového budoucího člena, který má s jejím životním stylem co nejvíce společného. Poté, co si rodina vybere, koho chce do své domácnosti přijmout, očekává se od studenta, že si s rodinou vytvoří hezký vztah a přizpůsobí se pravidlům její domácnosti. 

Je samozřejmé, že i v té nejlepší rodině může dojít k nedorozuměním a k odlišným náhledům na věci. V takových případech jsme tu pro vás my i náš zahraniční partner a spolu se budeme snažit vzniklé problémy řešit. Pokud se ukáže, že řešení nelze nalézt ani po důkladném prohovoření situace, a že existuje oprávněný důvod, proč vzájemné soužití nadále není možné, samozřejmě tu je možnost sehnat náhradní rodinu.

Hostitelská rodina v Irsku:

 

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.