Rodina a škola

Hostitelská rodina

Ve standardním programu si vybírá rodina studenta. Ten musí věřit, že její odhad, vytvořený na základě přečtené přihlášky, byl správný. To znamená, že rodinu přijme, poděkuje jí a snaží se s ní navázat hezký vztah. Po příjezdu je pak potřeba vzít za svůj její způsob života. Kdyby později něco neklapalo, řeší se situace spolu s koordinátorem. Ukáže-li se, že nejde uspokojivě vyřešit, může se hledat rodina nová. Samozřejmě za předpokladu, že student neporušil žádná pravidla. Přizpůsobivost a skromnost rozhodně zvyšují šanci na hladké prožití celého pobytu u jedné jediné rodiny, což je případ naprosté většiny našich studentů. 

Ve speciálním programu je případná změna rodiny o něco snazší, protože dostává za péči o studenta odměnu.

Škola

Naši partneři v zahraničí spolupracují pouze se standardními středními školami s dobrou pověstí v bezpečných oblastech. Počet studentů a nabídka předmětů i mimoškolních aktivit mohou být různé v závislosti na zemi, státě a oblasti. Ve všech školách však zažijete typický způsob výuky, získáte vhled do kultury dané země a vytvoříte si přátele na celý život. 

 

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.