Ochrana soukromí

Shromažďování údajů

Agentura into Education shromažďuje o svých zákaznících jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro uskutečnění její pracovní náplně, kterou je zprostředkovávání zahraničních studijních a pracovních pobytů. Poskytnutí osobních údajů není povinné. Předpokládá se, že zákazník, který na naší webové stránce vyplní některý z formulářů, dává tímto souhlas ke zpracování osobních údajů jím do formuláře uvedených. Zákazník může kdykoli požádat o opravu těchto údajů nebo svůj souhlas s jejich zpracováním písemně odvolat. V takovém případě into Education zničí zákazníkem poskytnuté údaje, ale nebude mu moci poskytnout nabízené cílové služby.

Zpracování a zabezpečení údajů

Údaje poskytnuté našimi zákazníky jsou zpracovávány s pomocí počítačových systémů se zabezpečeným přístupem. Stejným způsobem jsou tyto údaje dále předávány našim smluvním partnerům v zahraničí, kteří na místě zajišťují všechny náležitosti potřebné pro zdárné uskutečnění zahraničního studijního či pracovního pobytu. Jejich seznam vám na požádání zašleme. Všechny údaje jsou uchovávány a zabezpečeny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů. Agentura Into Education v žádném případě neposkytuje tyto informace subjektům, které nejsou přímo zapojeny do námi zprostředkovávaných služeb.

Používání souborů cookie

Pro statistické účely používá webová stránka into Education aplikaci Google Analytics, která umožňuje sledovat, porovnávat a zkoumat podrobné informace o chování uživatelů na internetu. Aplikace Google Analytics k tomuto účelu používá textové soubory cookie, což jsou data, jež se ukládají na pevný disk počítače návštěvníka webových stránek nebo do paměti prohlížeče a mohou shromažďovat informace o vyhledávání uživatele na síti Internet. Soubory cookie usnadňují toto vyhledávání a činí webové stránky uživatelsky přívětivější. Shromážděné informace jsou anonymní a nejsou spojovány s konkrétním uživatelem. Pomocí nastavení prohlížeče je možné používání souborů cookie zakázat. To však může znamenat určitá funkční omezení při prohlížení těchto webových stránek.

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.