Co děláme

Specializujeme se na dlouhodobé studijní pobyty na středních veřejných i soukromých školách v zahraničí s ubytováním v hostitelských rodinách nebo na internátu (boarding schools). Studenty posíláme do různých koutů světa – kromě evropských zemí také například do USA, Kanady, Austrálie, na Nový Zéland nebo do Argentiny či Kostariky. V některých zemích můžeme nabídnout volbu určité oblasti, státu nebo konkrétní školy. Hostitelské rodiny jsou někdy dobrovolnické (např. v USA), jindy dostávají za péči o studenta malý příspěvek (např. v Kanadě či Anglii).

Studium na střední škole v zahraničí je úžasná životní zkušenost, jejíž hodnota se nedá vyčíslit. Kromě zvládnutí cizího jazyka poznáte zblízka kulturu své hostitelské země tak, jak se vám to v dalším životě už nejspíš nepodaří. Zakusíte jiný způsob výuky na školách, jiný přístup učitelů ke studentům, odlišný způsob života, myšlení, zábavy. Protože budete bydlet přímo v americké, anglické či třeba španělské hostitelské rodině, s níž budete prožívat každodenní radosti i starosti, budete se cítít téměř jako plnoprávní občané své dočasné domoviny. Poznáte ji daleko lépe než při běžné prázdninové návštěvě, a místní jazyk si osvojíte na takové úrovni, že už ho nikdy nezapomenete. A to je ohromná výhoda pro váš budoucí soukromý i pracovní život!

Do studijního programu přijímáme studenty ve věku od 15 do18 let včetně, kteří nemají na posledním vysvědčení průměr známek horší než 3,00, jsou celkově zdraví a vyrovnaní a umějí vést v příslušném cizím jazyce alespoň základní konverzaci. Také musejí být ochotni přijmout pravidla našeho programu (zákaz kouření a pití alkoholu, respektování zákonů a zvyklostí v hostitelské zemi i způsobu života v hostitelské rodině apod.)

Jste zvědaví? Podrobné informace se dočtete na těchto stránkách. Také si můžete stáhnout ve formátu PDF náš katalog nebo požádat o jeho zaslání poštou.

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.