Kostarika


NA DRUHÉ POLOLETÍ ŠK. R. 2017/18 NABÍZÍME SLEVU 10% Z KATALOGOVÉ CENY. Níže uvedená cena je již po odečtení slevy.

S ohledem na svou velikost se může Kostarika pochlubit ohromnou různorodostí živočichů a rostlin, nádhernými plážemi a úchvatnými výhledy. Své bohatství pečlivě opatruje v mnoha národních parcích a chráněných územích, jež zabírají 23% rozlohy země. Ne náhodou byla Kostarika vyhlášena „nejzelenější” zemí na světě s „nejšťastnějšími” obyvateli.„Ticos“, jak jsou obyvatelé nazýváni, jsou velmi pohostinní a srdeční. V žilách většiny z nich koluje evropská, indiánská i africká krev. Tuto rozmanitost spojuje katolické náboženství, k němuž se většina Kostaričanů hlásí. Všichni pak milují svou přírodu a udržují tradice trhů a festivalů s lidovými písněmi a tanci včetně salsy a kostarického swingu. Nebuďte překvapeni jejich častou odpovědí „pura vida”, což doslova znamená čistý život. Ta jen dokládá jejich stále dobrou náladu.

Střední škola na Kostarice - Colegio

Kostarika je moderní demokratický stát a má širokou síť škol po celé zemi. Předměty jsou děleny na hlavní jako matematika, přírodní vědy, zeměpis a španělštína, a vedlejší jako např. angličtina, hudební a výtvarná výchova nebo náboženství. Vyučování trvá s přestávkami od 7mi do 17ti hodin, takže španělštinu uslyšíte celý den a brzy ji zvládnete. Do školy budete chodit pěšky nebo jezdit městskou dopravou. Na školách se nosí uniformy.

Tiempo libre

Po škole budete mít možnost provozovat různé sporty a zájmové činnosti v areálu školy. Nejoblíbenějším sportem je fotbal, k dalším rozšířeným pak patří volejbal, basketbal a plavání, za něž Kostarika dokonce získala čtyři olympijské medaile. Spoustu času budete trávit také se svou hostitelskou rodinou nakupováním, návštěvami nebo chozením za kulturou.

Ceny a termíny

jsou uvedeny v rámečku vpravo nahoře.

Cena zahrnuje
 • studium na střední škole na Kostarice;
 • ubytování a stravu v hostitelské rodině;
 • podklady a doporučení k získání víza;
 • zajištění letenky;
 • transfer z/na letiště v hostitelské zemi;
 • třídenní orientační soustředění v San José;
 • vstupní pohovor;
 • informační příručky pro studenty a rodiče;
 • přípravný seminář pro studenty s dárkem;
 • služby místního zástupce v hostitelské zemi i zástupce into v ČR po celou dobu pobytu;
 • 24 hodinovou telefonní službu (noční a víkendovou pouze v naléhavých případech);
 • absolventské setkání po návratu;
 • osvědčení into Education o účasti v programu.
Cena nezahrnuje
 • letenku na Kostariku a zpět;
 • cestovní zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody;
 • dopravu na přípravný a absolventský seminář (v ČR);
 • vízové poplatky;
 • kapesné;
 • výlety nabízené partnerskou organizací;
 • školní obědy;
 • ​školní stejnokroj (je-li požadován), učebnice, třídní příspěvky, poplatky za zájmové kroužky a aktivity.

Orientační soustředění

Na začátku vašeho kostarického pobytu strávíte víkend v San José, kde se dozvíte to nejdůležitější o kostarické společnosti a kultuře a seznámíte se s dalšími účastníky programu. A začnete si pomalu zvykat mluvit pořád španělsky :-)

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.