Kanada


Když lidé slyší o Kanadě, většinou se jim vybaví sníh a lední hokej. Ale v Kanadě mají i léto, a to leckdy velmi horké.  Kanaďané milují přírodu a mnozí z nich nejraději tráví volný čas pod širým nebem – sjíždějí řeky a táboří, podnikají výlety, pořádají pikniky. V Kanadě se hovoří anglicky a francouzsky, ale 80% obyvatel považuje za svůj mateřský jazyk angličtinu.

Střední škola v Kanadě - High school

Kanadští studenti se pravidelně umisťují na horních příčkách žebříčku úrovně čtení, porozumění a matematických a přírodovědných znalostí v hodnocení programu PISA. To něco vypovídá o kvalitě kanadských škol a významu, který Kanaďané vzdělání připisují. Nabídka předmětů je velmi široká, takže si budete moct vyzkoušet i ty, které na své škole nenajdete. Školní rok začíná první zářijové pondělí, hned po svátku Labour Day. Školy, s nimiž spolupracujeme, se nacházejí nejčastěji v provinciích Ontario, Alberta a British Columbia, ale můžeme nabídnout i pobyt ve francouzské provincii Quebec.

Specifikum standardního kanadského programu

Standardní kanadský program, který je dotován kanadskou vládou, je reciproční, což znamená, že se jej může zúčastnit jen tolik zahraničních studentů, kolik Kanaďanů tentýž školní rok vyjede do zahraničí. Tento program proto nabízí jen omezený počet míst a také má jedno specifikum: Mnozí Kanaďané jezdí studovat do zahraničí jen na jedno pololetí a jestliže ze stejné školy nevycestuje na druhé pololetí jiný student, může účastník našeho programu na druhé pololetí změnit školu. Někdy je pak potřeba změnit kvůli dojíždění i hostitelskou rodinu. Stěhování se může někomu zdát nemilé, ale má to své nesporné výhody: Člověk pozná, jak to chodí jinde, udělá si větší přehled a naváže nová přátelství.

Free time

V Kanadě je opravdu snadné věnovat se hokeji a lyžování. Ale ani ostatní sporty a zájmové aktivity nepřijdou zkrátka. Nabídka je velmi široká, a to jak v rámci školy, tak mimo ni. 

Speciální a hybridní program

Pro Ty, kteří chtějí vsadit na jistotu, nabízíme speciální nebo hybridní program s možností volby školy či školního obvodu (podrobnější popis níže). Máte-li zájem o více informací, spojte se s námi!

Speciální program - výběr školy

V Kanadě také nabízíme střední školu „na míru“, tj. s ohledem na to, jaké předměty chcete studovat, jakým sportům či kroužkům se chcete věnovat, v jakém prostředí se chcete pohybovat a dokonce jak si představujete svou hostitelskou rodinu!

Super High school

Studovat budete rovněž ve státní škole, ale špičkově vybavené a podle svého výběru bez ohledu na to, jestli z vámi zvolené oblasti vycestuje nějaký Kanaďan do světa. Vybrat si svou školu a tím i konkrétní předměty je velice lákavé, protože mezi ně patří např. počítačová animace, grafický design, výroba videopořadů, řečnictví, divadelní produkce, mediální umění, forenzní věda a další. Můžete si tedy ozkoušet různé dovednosti ještě předtím, než se rozhodnete pro svou budoucí vysokou školu. K dispozici budete mít televizní studio a speciální učebny či laboratoře na každý předmět.

Sports and entertainment

Školy, z nichž si můžete vybírat, nabízejí skvělé možnosti nejrůznějšího zájmového vyžití – žurnalistiku, divadlo, muzikál, kapelu, pěvecký sbor a mnoho dalších. Sportů lze provozovat spoustu, kromě těch klasických např. i golf, rugby, cyklistiku nebo zimní sporty. Chcete-li si udržet svou vrcholovu úroveň, můžete se dokonce zapsat na hokejovou, golfovou, fotbalovou nebo taneční akademii.

Destinations

Spolupracujeme se školami v nádherných koutech Alberty (školní obvody Medicine Hat, Battle River a Lethbridge), Britské Kolumbie (školní obvody Campbell River, Central Okanagan, Mission Schools, Richmond, Rocky Mountains a Sea to Sky) a Ontaria (školní obvod Hastings and Prince Edward). Ceny tohoto exkluzívního programu se pohybují od 490.000 Kč na školní rok a 320.000 Kč na pololetí výše. Seznam konkrétních škol vám rádi zašleme na požádání.

Ceny a termíny

jsou uvedeny v rámečku vpravo nahoře.

Cena zahrnuje
 • studium na střední škole v Kanadě;
 • ubytování a stravu v hostitelské rodině;
 • podklady a doporučení k získání víza;
 • zajištění letenky;
 • transfer z/na letiště v hostitelské zemi;
 • vstupní pohovor;
 • informační příručky pro studenty a rodiče;
 • přípravný seminář pro studenty s dárkem;
 • služby místního zástupce v hostitelské zemi i zástupce into v ČR po celou dobu pobytu;
 • 24 hodinovou telefonní službu (noční a víkendovou pouze v naléhavých případech);
 • absolventské setkání po návratu;
 • osvědčení into Education o účasti v programu.
Cena nezahrnuje
 • letenku do Kanady a zpět;
 • čtyřdenní soustředění v Torontu (v lednu třídenní);
 • cestovní zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody;
 • dopravu na přípravný a absolventský seminář (v ČR);
 • vízové poplatky;
 • kapesné;
 • ​výlety nabízené partnerskou organizací;
 • školní obědy.

Orientační soustředění

Kanadský program začíná čtyřdenním orientačním soustředěním v Torontu, které vám pomůže hladce vplout do nového života. Seznámíte se na něm s dalšími evropskými studenty, nasajete kulturu své hostitelské země a zvyknete si na jazyk, kterým se po dobu svého studijního pobytu budete dorozumívat.

Váš pobyt v Torontu začne krásnou procházkou po nábřeží a samozřejmě společnou večeří. Po dopoledních přednáškách se můžete nechat vyvézt na CN Tower, vychutnat si atmosféru China Town a Little Italy a nakonec si zajet na lodi až do bezprostřední blízkosti vodních záclon Niagarských vodopádů!

Dopisy studentů

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.