Irsko


Ireland

Tento ostrovní stát je svými obyvateli láskyplně nazýván „The Green Isle“ – zelený ostrov. A právem - jeho bujnou vegetaci, četná jezera a dlouhé splavné řeky lze jen obdivovat. Bílé je Irsko naopak zřídkakdy - sníh se tam udrží v průměru jen dva týdny v roce. Počasí však rozhodně není jednotvárné; díky oceánskému podnebí tu můžete zažít čtyři roční období i během jednoho dne. Symbolem Irska je trojlístek (shamrock), úředními jazyky jsou angličtina a irština. Irové jsou považováni hlavně za potomky Keltů, ale jejich předkové vstřebávali vlivy mnoha různých kultur. Jsou mimořádně zdvořilým a pohostinným národem dnes převážně katolického vyznání. Díky pohnutým irským dějinám jsou ale některá témata velice citlivá, proto se do diskusí o politice či náboženství raději nepouštějte.

Střední škola v Irsku - High School

Úroveň irského školství je tradičně vysoká. Po Primary School následuje Secondary School (12 – 17/18 let), která je dále rozdělena na Junior (1. až 3. ročník), Transition year (4. ročník) a Senior (5. ročník). Čtvrtý, přechodový ročník, je pro zahraniční studenty velice neobvyklý a zajímavý. Jeho záměrem je poskytnout studentům čas a prostor na rozmyšlenou, čemu se chtějí v životě věnovat. V jeho průběhu mohou proto vyzkoušet spoustu různých akademických i praktických předmětů, k nimž by se jinak nedostali. A mohou si je náležitě užít, protože v závěru ročníku se neskládají žádné zkoušky. Na irských školách se nosí uniformy různých vzorů a barev.

Leisure time

Po škole se můžete přiučit dvěma irským národním sportům: gaelskému fotbalu a hurlingu. Ten první je kombinací našeho fotbalu a ragby, ten druhý podobný pozemnímu hokeji, ale daleko svižnější. Jestliže milujete koně, budete mít ke kontaktu s nimi spoustu příležitostí ve stájích, hojně rozesetých po celé zemi. A jestli vás zajímá kultura, můžete se naučit hrát na housle, flétnu nebo harfu či se věnovat oblíbeným irským tancům.

Trimestr v Irsku

V Irsku nabízíme možnost studovat i jeden trimestr. Jestliže nemůžete odjet na delší dobu, využijte této skvělé příležitosti zažít aspoň na chvíli irskou školu - dívčí nebo chlapeckou, způsob výuky i nošení stejnokroje a samozřejmě i mimoškolní zábavu!

Ceny a termíny

jsou uvedeny v rámečku vpravo nahoře.

Cena zahrnuje
 • studium na střední škole v Irsku;
 • ubytování a stravu v hostitelské rodině;
 • zajištění letenky;
 • transfer z/na letiště v hostitelské zemi;
 • vstupní pohovor;
 • informační příručky pro studenty a rodiče;
 • přípravný seminář pro studenty s dárkem;
 • služby místního zástupce v hostitelské zemi i zástupce into v České republice po celou dobu pobytu;
 • 24 hodinovou telefonní službu (noční a víkendovou pouze v naléhavých případech);
 • absolventské setkání po návratu;
 • osvědčení into Education o účasti v programu.
Cena nezahrnuje
 • letenku do Irska a zpět;
 • čtyřdenní orientační soustředění v Dublinu (program od září);
 • dopravu na přípravný a absolventský seminář (v ČR);
 • cestovní připojištění k EHIC (Evropský průkaz pojištěnce);
 • kapesné;
 • výlety nabízené partnerskou organizací;
 • školní obědy;
 • učebnice, třídní příspěvky, poplatky za zájmové kroužky a aktivity;
 • ​školní stejnokroj  (je-li požadován).

Orientační soustředění

Irský program začíná čtyřdenním orientačním soustředěním v Dublinu, které vám pomůže hladce vplout do nového života. Seznámíte se na něm s dalšími evropskými studenty, nasajete kulturu své hostitelské země a zvyknete si na jazyk, kterým se po dobu svého studijního pobytu budete dorozumívat.

Během čtyř dnů v hlavním a největším irském městě budete obdivovat jedinečnou gregoriánskou architekturu, projdete se středověkým Temple Bar, poslechnete si pouliční hudebníky a nasajete čerstvý mořský vzduch. Také si prohlédnete slavný ilustrovaný rukopis Book of Kells v Trinity College Library a navštívíte Dublinium s vikingskými expozicemi. Váš pobyt uzavře obhlídka stadionu Croke Park a irský taneční večer.

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.