Finsko


Suomi

Ve finské krajině se stejně jako u nás střídají rovinky a malebné kopečky, ale s tím rozdílem, že jedna její čtvrtina leží až za polárním kruhem. Objevíme v ní množství průzračných jezer a hustých lesů, kde stále žije divá zvěř, jako například losi, vlci a medvědi. Podoba ročních období se od té u nás dost liší – v zimě mohou být dny jen pětihodinové, zatímco v létě se někdy vůbec nesetmí! Většina z přibližně pěti miliónů Finů žije v dosahu hlavního města Helsinky a měst Tampere a Turku. Díky velkým vzdálenostem Finové jako první zkoumali bezdrátové spojení, a tak se Finsko stalo rodištěm mobilních telefonů. Finové jsou ve společenském styku klidní a vážní, ale mají dobré srdce, které jim nedovolí nechat druhého na holičkách. Rádi odpočívají ve svém vynálezu - sauně, která je pro ně i místem k přátelským setkáním.

Střední škola ve Finsku - Lukio

Finsko má velice vysokou úroveň vzdělání, jak potvrzují výsledky studie PISA (Programme for International Student Assessment). Většina středoškoláků studuje tříleté „lukio“, kde si mohou zvolit téměř všechny předměty na svém rozvrhu a tak plně rozvíjet svůj talent. Kromě toho mohou tyto předměty každých 6 - 7 týdnů zcela změnit. Typický školní den trvá od devíti do tří s přestávkou na oběd ve školní jídelně, který je pro všechny studenty bezplatný.

Ceny a termíny

jsou uvedeny v rámečku vpravo nahoře.

Cena zahrnuje
 • studium na střední škole ve Finsku;
 • ubytování a stravu v hostitelské rodině;
 • transfer z/na letiště v hostitelské zemi;
 • vstupní pohovor;
 • informační příručky pro studenty a rodiče;
 • přípravný seminář pro studenty s dárkem;
 • služby místního zástupce v hostitelské zemi i zástupce into v České republice po celou dobu pobytu;
 • 24 hodinovou telefonní službu (noční a víkendovou pouze v naléhavých případech);
 • závěrečný absolventský seminář po návratu;
 • osvědčení into Education o účasti v programu.
Cena nezahrnuje
 • letenku do Finska a zpět;
 • dopravu na přípravný a absolventský seminář (v ČR);
 • cestovní připojištění k EHIC (Evropský průkaz pojištěnce);
 • kapesné;
 • výlety nabízené partnerskou organizací;
 • školní obědy;
 • učebnice, třídní příspěvky, poplatky za zájmové kroužky a aktivity.
   

Dopisy studentů

Tato webstránka používá soubory Ochrana soukromí.